HVEM DREPTE JAN WIBORG? 
Sivilingeniør Jan Wiborg var en uredd varsler som måtte bøte med livet. For tyve år siden truet han med å fortelle hvem som førte politikerne bak lyset da Stortinget vedtok å legge Norges nye hovedflyplass til Gardermoen. Noen dager senere ble han lokket til København, der han falt ut av et hotellvindu og døde.

Dansk politi slo umiddelbart fast at Wiborg hadde begått selvmord. Norsk påtalemyndighet sa seg enig, og først seks år senere nedsatte Stortinget en kommisjon som skulle granske Wiborgs død. Kommisjonen tegnet et bilde av Jan Wiborg som paranoid og suicidal og hevdet at han reiste til København for å ta sitt eget liv.

Knut Lindh har intervjuet en rekke av de sentrale aktørene i Wiborg-saken og foretatt en kritisk gjennomgang av Smith-kommisjonens rapport og dens underlagsmateriale, som har vært hemmeligstemplet siden 2001. Han trekker en helt annen konklusjon enn kommisjonen.

 

 

"Lindh leverer en grundig journalistisk bearbeidet bok ..."
Lars M.J. Hansen, Romerikes Blad

Boka "Hvem drepte Jan Wiborg?" går utanpå mange oppdikta krimbøker.
Thor Warberg, Hallingdølen

  Når den døde våkner - nå som lydbok