En planlagt psykose

30.11.2011

 

Rettpsykiaterne har talt: Anders Behring Breivik var psykotisk i gjernings- øyeblikket, under politiavhørene og under psykiaternes observasjon av ham. Vurderingen kommer til å vekke enda større debatt enn da professor Gabriel Langfeldt og overlege Ørnulv Ødegård for 65 år siden slo fast at Knut Hamsun hadde varige svekkede sjelsevner.

Historikerne har for lengst felt sin dom over Langfeldt og Ødegård: De var redskap for dem som fant det mest bekvemt å frata dikteren hans sjelsevner. Sannheten var for tung å bære – nemlig at det er mulig å være normal og samtidig ha uhyrlige meninger. Siden den gang har nordmenns skepsis til rettspsykiatere vært stor.

Noen spørsmål har vi foreløpig ikke fått svar på: Var Behring Breivik psykotisk også i de årene han planla sine ugjerninger? Var han psykotisk, uten avbrudd, mens han skrev sitt 1500 sider lange manifest? Og er det mulig å være psykotisk år etter år og samtidig fremstå som så normal at ingen finner grunn til å slå alarm?

Hvis svaret er nei, må Behring Breivik ha planlagt sine psykotiske handlinger mens han befant seg utenfor psykosen. For det er ingenting i det omfattende materiale han har etterlatt seg, som tyder på at han på noe tidspunkt tvilte på at terrorhandlingene var nødvendige. Han tok aldri pause fra den nitide planleggingen av ugjerningene.

Psykose er ett av flere mulige kriterier for å bli kjent strafferettslig utilregnelig av en norsk domstol siden en psykotisk person regnes som så syk at han ikke kan forventes å forstå hva han gjør.

Når saken mot Behring Breivik kommer opp, må domstolen ta stilling til om den tiltalte faktisk ikke forsto hva han gjorde da han sprengte regjeringskvartalet i lufta og henrettet 69 mennesker på Utøya den 22. juli. Svaret er neppe så klart som rettspsykiaterne vil ha det til. For bare tre dager etter ugjerningene sa Behring Breivik: – Jeg vil forklare mine grusomme handlinger overfor retten og de pårørende.

Behring Breivik hadde altså en klar oppfatning av at handlingene var "grusomme", og han hadde til og med en forklaring på hvorfor han utførte dem, nemlig av "kjærlighet til mitt folk".

Retorikken lyder kjent for alle som har lest Adolf Hitlers manifest, Mein Kampf. Også han planla sine ugjerninger gjennom mange år - og utførte dem til slutt - av kjærlighet til fedrelandet. Hitler hadde et mildt sagt urealistisk verdensbilde og led også av paranoia, han hadde storhetstanker om seg selv og var helt uten empati for sine ofre. Men ingen har vel noen gang prøvd å frata ham ansvaret for annen verdenskrigs grusomheter med den begrunnelse at han var utilregnelig?

Etter å ha mottatt Langfeldts og Ødegårds rapport om Hamsuns svekkede sjelsevner, valgte riksadvokaten ikke å reise straffesak mot Knut Hamsun for å ha løpt nazistenes ærend. Vi skal ikke la oss overraske om psykiaterne får det avgjørende ordet også denne gangen når saken mot Behring Breivik kommer opp i april neste år.

Antall kommentarer: 0

Navn:
E-postadresse:
Hjemmesideadresse:
Melding:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Skriv inn koden innebygd i bildet