Bokmål-nynorsk ordbok

Bokmål-nynorsk ordbok er skrive etter den nye rettskrivingsreforma som gjeld frå 1. august 2012. Boka gjer det lettare å skrive nynorsk for alle som har bokmål som hovudmål, anten du er tilsett i offentleg forvalting eller er elev i den vidaregåande skolen.

Oppslagsorda og uttrykka på bokmål står tydeleg utheva med blå skrift, og dei har nynorske synonym med bøyingar og eksempel.

* meir enn 31 000 oppslagsord

* detaljerte opplysningar om bøying

* ei mengd eksempel og uttrykk

* lett og raskt å slå opp på riktig ord

* rammer med norske ordtak

* minigrammatikk og kart

TILLATE Å BRUKE PÅ EKSAMEN!