Østenfor VG og vestenfor Blindern
Myter om nyheter

UTSOLGT FRA FORLAGET

* Norske journalister arbeider i altfor liten grad aktivt for å finne de begivenheter som redaksjonens vanlige kilder ikke forteller om.

* Altfor ofte oppstår det et kameratslig forhold mellom journalisten og den han skal skrive om, ikke minst i Stortinget.

* Organisasjoners og næringslivs smøring av journalister strekker seg mye lenger enn til noen klukkende flasker i posten oppunder jul.

Dette er bare noen av de påstandene Knut Lindh fremsatte i 1984. I denne boka brøt han regelen om at journalistene selv sjelden deltar i nyhetsdebatten.

Boka åpner også døren til en hektisk og spennende verden som er ukjent for de fleste: nyhetsredaksjonene.


Anmeldelser:

"Knut Lindh skal herved få en kollegas ærbødige hyllest for det viktigste bidrag på mange år til å bevisstgjøre og profesjonalisere den norske journaliststanden."
Dagbladet - Halvor Elvik

"Lindh fortjener takk for at han tar opp journalistens rolle til debatt."
Arbeiderbladet - Wiktor Martinsen

"Radiojournalisten Knut Lindh har gitt ut en bok som gjør det lettere også å vite noe om nyhetsjournalistikk i praksis. Det var på tide."
Ny Tid - Niels Fr. Dahl

"Knut Lindh er en modig journalist ... "Østenfor VG og vestenfor Blindern" må ikke bli hensatt i bokhyllene. Den bør leses om og om igjen av pressefolk i alle aldre."
Dagspressen - Trond Degnes